Uvjeti poslovanja i korištenja web stranica

– Dostava je svaki radni dan, odnosno slijedeći radni dan do 17,00h od primitka uplate po primljenoj ponudi.
– Kupac snosi troškove dostave. Za područje Hrvatske cca. 40,00 – 50,00 kn, izuzev otoka gdje su troškovi cca 50,00 – 70,00 kn.
– U slučaju da plaćate kod preuzimanja robe, naknada za isto je ovisno o cijeni robe, a može biti od 45,00 do xx kn.
– Moguće je dogovoriti preuzimanje proizvoda u našoj maloprodaji, odnosno dostava robe u Koprivnici bez naplate.
– Cijene na webu su isključivo za GOTOVINSKO plaćanje.
– Cijene za plaćanje karticama nazvati dućan 048 621 444.
– Primamo kreditne kartice Dinersa (jednokratno i obročno plaćanje), Americana (jednokratno i obročno plaćanje), Visa (jednokratno i obročno plaćanje), Maestro (jednokratno i obročno plaćanje), MasterCard (jednokratno i obročno plaćanje).

Ako Vi imate neku ideju kako da poboljšamo našu uslugu molimo Vas obratite nam se.

Raskid ugovora i povrat

1. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete o svojim pravima. (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača).

2. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed kupcu bez navođenja razloga.
Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
– ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te nije moguće daljnje korištenje.

3. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti ARKA d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.

4. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen,bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada ARKA d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca ARKA d.o.o može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Preuzimanje obrasca za jednostrani raskid ugovora (.PDF)

Izjava o privatnosti

Arka d.o.o. predano radi na zaštiti vaše privatnosti. Ova izjava o privatnosti objašnjava prikupljanje podataka i načine korištenja na web stranicama arka-servis.hr; ne odnosi se na ostala mrežna ili izvanmrežna odredišta, proizvode ili usluge. Pristupom web stranicama, pristajete na prikupljanje podataka i načine korištenja opisane u ovoj izjavi o privatnosti.

Prikupljanje vaših osobnih podataka

Osobni podaci koje prikupimo mogu uključivati vaše ime i prezime, naslov, naziv tvrtke, e-mail adresu, telefon, adresu, poruku, napomenu, broj računa, problem, opis problema, pitanje i slične podatke.

Korištenje osobnih podataka

Osobni podaci prikupljeni na ovim web stranicama koristit će se za rad web stranica i za pružanje usluga koje ste zatražili ili ovlastili. Možemo koristiti vaše osobne podatke kako bismo vam pružili važne informacije o proizvodima ili uslugama koje koristite, uključujući kritična ažuriranja i obavijesti. Arka d.o.o. može otkriti osobne podatke ako tako zahtjeva zakon ili u dobroj vjeri da je takva radnja neophodna radi: poštivanja zakonskih odredbi ili pravnih radnji prema Arka d.o.o. ili web stranicama; zaštite i obrane prava ili vlasništva Arka d.o.o. i svih njezinih web stranica, ili postupanja u hitnim slučajevima radi zaštite osobne sigurnosti Arka d.o.o. djelatnika ili predstavnika, korisnika Arka d.o.o. proizvoda ili usluga, odnosno šire javnosti.

Nadzor vaših osobnih podataka

Osim ako to nije drugačije opisano u ovoj izjavi, osobni podaci, koje ste dali na web stranicama, neće se dijeliti izvan Arka d.o.o., bez vašeg odobrenja. Obratite pažnju da se ova izjava o privatnosti i bilo koji odabir koji napravite na web stranicama ne mora odnositi na osobne podatke koje ste Arka d.o.o. dali u kontekstu drugih, zasebnih, Arka d.o.o. proizvoda ili usluga. Za neke usluge koje nudi arka-servis.hr, obraćanje korisniku je bitan dio usluge. Nećete moći izbjeći primanje tih poruka, jer se one smatraju nužnim dijelom usluge koje ste odabrali.

Izmjene ove Izjave o privatnosti

Povremeno možemo ažurirati ovu izjavu o privatnosti. U tim ćemo slučajevima pri vrhu izjave navesti datum posljednjeg ažuriranja. U slučaju značajnih promjena ove izjave o privatnosti, obavijestit ćemo vas stavljanjem istaknute obavijesti na stranicu Novosti naših web stranica. Potičemo vas na redovito pregledavanje ove izjave o privatnosti kako biste bili informirani o tomu kako štitimo osobne podatke koje prikupljamo.

U Koprivnici, 25.01.2009.

Jamstva

ARKA d.o.o. obavezuje se isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom joj ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od distributera.
Dakako prema sadašnjem stanju tehnologije obje strane su svjesne da nije moguće garantirati 100% ispravnost komponenata kako hardversku tako i softversku te međusobnu kompatibilnost svih komponenata ponuđenih cjenikom.
Prilikom ostvarivanja prava na jamstvo potrebno je uz neispravnu komponentu priložiti sav potreban pribor koji je sa robom, kao njen pripadak, dobiven pri kupovini iste ( kablovi, i/o shield i sl. i ostali pribor koji dolazi uz kupljenu robu ) te kopiju računa kojom se potvrđuje kupnja. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provjera samoga proizvoda.
Neispravnosti od strane servisa ARKA d.o.o., opis kvara, serijski broj kao i broj i vrsta modela te proizvođač unose se u, za to predviđeni obrazac koji je dužan osigurati servis ARKA d.o.o.
Zamjena dijelova prije provjere ispravnosti navedenih nedostataka nije moguća, ako u cjeniku za navedenu grupaciju artikala nije drugačije navedeno (npr. u slučaju reklamacije artikal se zamjenjuje 1 za 1 u garantnom roku). Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno upakirane u kartonsku ambalažu.Sve reklamacije nepropisno zapakirane ili one kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja u transportu neće biti preuzete od strane ARKA d.o.o. već će biti vraćene pošiljatelju o njegovom trošku. Ukoliko se prema proizvodu ne odnosite kao vlasnik a njime niste zadovoljni moguće ga je vratiti ili zamijeniti u roku 8 dana prolazeći proceduru namijenjenu za takve postupke. Iz povrata su isključeni svi proizvodi prema kojima se nije moguće odnositi kao da niste njihov vlasnik a to su ( printeri, monitori, računalni programi (software) stolna i prijenosna računala, tablet računala, mobiteli i smartphone uređaji, knjige, proizvodi koje nije moguće dovesti u prvobitno stanje te proizvodi koji su od dana kupovine znatno promijenili cijenu ). Ispravnost monitora se gleda prema ISO standardu obzirom da svaki model ima određena odstupanja.
Jamstvo ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za uporabu, te korištenje uređaja u nepredviđenim uvjetima i prostorima. Pravo na ostvarenje jamstva kupac gubi i u slučaju neovlaštenog popravljanja uređaja, te isto tako popravka od strane treće neovlaštene osobe. Pravo na besplatan servis računala kupac gubi su slučaju da računalo predano na servis ima oštećene ili uklonjene ARKA garancijske naljepnice. ARKA d.o.o ne odgovara za podatke na računalu, HDD uređaju ili bilo kojem uređaju koji služi za pohranu podataka. Ukoliko roba ima jamstveni list od ovlaštenog servisa kupcu se preporuča da robu preda u ovlašteni servis na rješavanje jamstva. To je brži i efikasniji način rješavanja jamstva obzirom da Links d.o.o. samo prosljeđuje u ovlaštene servise. ARKA d.o.o. zaprimiti će svu robu, ali je vrlo vjerojatno da će u slučaju predaje robe u ovlašteni servis, reklamacija biti riješena u kraćem roku.
Pri kupovini pisača i ne korištenjem originalnih tinti koje je propisao proizvođač tj korištenjem zamjenskih tinti jamstvo na pisač prestaje važiti.
U slučaju nepotpune jamstvene prijave ili artikla prijavljenog na jamstvo koji nije kupljen u prostorijama ARKA d.o.o. , servis ARKA d.o.o. zaračunava radne sate utrošene na rješavanje zadanog naloga od strane kupca prema važećem cjeniku usluga. Cjenik usluga ARKA servisa možete pogledati na našoj web stranici ili zatražiti u našoj prodaji i servisu. (http://www.arka-servis.hr/reklamacije.php) U slučaju da je riječ o kompletnom računalu kupljenom u ARKA d.o.o., tvrtka je dužna locirati i otkloniti sve kvarove vezane uz isto. U slučaju kupnje komponenata za sastavljanje računala ili samo nekih artikala ARKA d.o.o. dužan je provjeriti samo ispravnost komponenata. Međusobna kompatibilnost komponenata nije predmet jamstva, ako sve nisu kupljene i sastavljane u prostoru ARKA d.o.o.
U slučaju da su sve komponente kupljene i sastavljane u ARKA d.o.o. , a dolazi do određenih nekompatibilnosti, ARKA d.o.o. će u dogovoru s kupcem pronaći rješenje za nastalu situaciju. ARKA d.o.o. se obvezuje da će jamstvo za robu kupljeno u trgovinama ARKA d.o.o. riješiti u primjerenom roku na način da će proizvod biti popravljen ili zamijenjen proizvodom jednakih ili boljih karakteristika koje su bitne i relevantne za tu vrstu proizvoda. Ukoliko dolazi do zamjene proizvoda, kupac dobiva i novo jamstvo sa novim proizvodom.
ARKA servis naplaćuje usluge isključivo na zahtjev kupca i za sve artikle i računala koja nemaju jamstvo u ARKA d.o.o.
Prava iz jamstva ne utječu na ostala prava koja kupcu pripadaju po drugim pravnim osnovama.
Za proizvode koje kupci ne podignu, ARKA d.o.o. odgovara 60 dana. Nakon isteka 60 dana, ARKA d.o.o. zadržava pravo naplate ležarine u iznosu od 10 kn + PDV po danu čuvanja nepreuzetog proizvoda.
ARKA d.o.o. uz svaki račun predaje ovaj jamstveni obrazac tj. upute o jamstvu te se sa potpisom na računu kupac slaže sa uvjetima kupovine u ARKA d.o.o.